Privacy Statement en AVG

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze website.

Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via schriftelijk of telefonisch contact, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via  e-mail of via onze website en via onze social media pagina’s en apps.

De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om je bestelling of dienst uit te voeren.

In deze Privacyverklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen:

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Achterhoek IT Serv.?
2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
3. Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?
4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
6. Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij jouw bezoek aan onze website (cookies)?
7. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?
8. Wat doen wij met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of met jouw factuurgegevens van jou bestelling.?
9. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?
10. Welke rechten heb je in verband met ons gebruik van jouw gegevens?
11. Hoe kan je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Hieronder kunt u de privacy statement downloaden en inzien;

AVG – achterhoek IT privacy_statement_26-05-2018 (1)

-Last Update: september 2021